TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chi tiết xem tại công văn sau: 154 tt.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *