KHO HỌC LIỆU E-LEARNING – TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM NGHI

Kho bài giảng học liệu E-Learning được Trường Tiểu Học Hàm Nghi tự xây dựng hoặc được tổng hợp từ nhiều nguồn. Đây là nguồn tư liệu, học tập hữu ích cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học. Đồng thời góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục.