Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường là những giáo viên cốt cán của các trường Tiểu học trong và ngoài quận, đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe; có thâm niên giảng dạy tại trường ít nhất 3 năm (không tính thời gian tập sự); có trình độ đào tạo chuyên môn đạt trên chuẩn, trình độ ngoại ngữ và Tin học đạt chuẩn theo quy định; đánh giá xếp loại viên chức hàng năm từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; là giáo viên dạy giỏi cấp Quận; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên.