TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM NGHI

Địa chỉ K1/23 Đỗ Quang, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh khê, Tp Đà Nẵng
Điện thoại +842363691122
Fax +842363691122
Email info@thhamnghi.edu.vn
Website www.thhamnghi.edu.vn

LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG