Năm học mới, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học.

Ngày 25-8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học.

Nhìn lại một năm học trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục đã có nhiều thay đổi để vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa hoàn thành năm học đảm bảo chất lượng.

Năm học có nhiều thay đổi trong đợt dịch

Đánh giá chung về kết quả năm học, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, cho biết: Kết thúc năm học 2019-2020, toàn quốc có 14.904 cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học với 14.545 điểm trường.

So với năm học trước, số lượng trường và điểm trường khá ổn định, với tỉ lệ bình quân 1,19 trường tiểu học/đơn vị hành chính cấp xã, tỉ lệ điểm trường/trường tiểu học là 0,98, trong đó nhiều trường tiểu học có 3-5 điểm trường..

Trong năm qua, các địa phương đã tích cực sắp xếp lại mạng lưới, quy mô trường, lớp một cách phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh (HS).

Năm học 2019-2020, các địa phương đã làm tốt công tác điều tra phổ cập, dự báo được tình hình tăng giảm HS tại các địa bàn, đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên (GV) để thực hiện tổ chức dạy học đúng quy định của chương trình, đảm bảo số lượng HS/lớp theo đúng quy định tại điều lệ trường tiểu học.

Đặc biệt, các địa phương đã tích cực thực hiện xét tuyển số GV đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; tăng cường thực hiện tuyển mới GV, trong đó chú trọng đến GV các môn học mới ở cấp tiểu học khi thực hiện chương trình mới như môn tiếng Anh, tin học.

Trong năm học này, chất lượng giáo dục tiểu học tiếp tục đổi mới từ hình thức tổ chức, phương pháp dạy học đến hình thức tổ chức, phương pháp đánh giá HS. Giáo dục đã chuyển từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức hoạt động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *