Nhà trường kính gửi đến quý phụ huynh Thông tư 25/2020 của Bộ giáo dục về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để quý phụ huynh được biết và tham khảo. Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *