THÔNG BÁO

Ngày 18/01/2021 không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết khu vực thành phố Đà Nẵng. Kính mong phụ huynh phối hợp với nhà trường. Trân trọng kính báo đến quý phụ huynh !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *