Ngày 09 -11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, Trường TH Hàm Nghi tuyên truyền ngày pháp luật đến toàn thể học sinh trong trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *