• HỒ SƠ THẨM ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO VÀ HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 ĐƯỢC PGD QUẬN THẨM TRA
    Screenshot
    Screenshot

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *