Năm học 2019-2020, Công đoàn Trường tiểu học Hàm Nghi nhằm tổng kết những hoạt động của Công đoàn trong năm qua góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra. Công đoàn cùng phối hợp với chuyên môn nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn ngành phát động, về thực hiện chủ đề Đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục; Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Cùng với phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Qua đó nhằm gặt hái được nhiều kết quả lớn đáng ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *