🌻📢Nhà trường xin gửi đến quý Phụ huynh nội dung công văn số 1380/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2022 – 2023.
Trân trọng!💐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *