Triển khai chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố về tăng cường khai báo y tế bổ sung để kiểm soát vào/ra qua QRCode tại các chốt, cơ quan, đơn vị và công văn 3923/UBND-SCT của UBND thành phố về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 đối với phương tiện vận chuyển vào ra thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *