📣📣📣Thông Báo 📣📣📣

Lịch phát sóng đợt 1 môn Tiếng Việt lớp 1.

Nhà trường thông tin cho Giáo viên, phụ huynh học sinh được biết để hướng dẫn học sinh theo dõi lịch học.
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *